Thursday, January 29, 2009

astrofood


Lulubog, lilitaw
ang iyong ngiting parang talang
sa kislap ay walang katulad.
Para itong bulalakaw sa bilis,
pilit ko mang habulin ay hindi ko maabutan.
Marahil ito'y dahill alam kong ang iyong labi'y hindi magiging akin.

Aalis, babalik
ang pagtatangi ko sa iyo.
Kahit ilang boteng beer di ito kayang lunurin.
Kapag nakikita kita simbilis ng bullet train
ang pagpapalit-palit ko ng emosyon.
Nariyan ang pag-ibig, galit, pagnanasa, at pangungulila.

Darating, lilisan
ang pag-asang balang araw ako'y mapapansin mo rin.
Basta nandito lang ang puso kong umaandap-andap
sa saliw ng iyong matang mapanglaw.
Patuloy na mangangarap na minsan
baka masagi sa iyong isipan
na ako ang iyong natatanging astrofood.